TOMÁŠ ŠUHAJ
PROGRAMUJE A DIZAJNUJE
> Služby

Ponúkam komplexné služby v oblasti tvorby webových stránok, ich dizajnovania a optimalizácie. Moje služby začinajú pri jednoduchých prezentačných weboch a smerujú až k zložitým webovým aplikáciam a systémom. Kontaktuje ma a môžeme ihneď nadviazať spoluprácu.

Webové stránky
Webové aplikácie
Internetové portály
Internetové obchody
Seo
Tvorba loga
Rekonštrukcia webu
Poradenstvo
> Portfólio

Aktívne pracujem a moje portfólio sa neustále rozširuje. Nie všetky webové aplikácie a nástroje, ktoré som vytvoril sú dostupné verejne na internete. Tu je moja najnovšia tvorba.

> Kontakt

V prípade, že máte záujem o moje služby, nezáväznú cenovú ponuku, osobné stretnutie alebo máte akúkoľvek otázku, tu ma môžete kontakovať.

> Schopnosti

Webové stránky, ktoré tvorím, sú plne nabité technológiami. Tu sú niektoré z tých, ktoré používam.

HTML 5
CSS 3
Bootstrap 4.*
Javascript
jQuery 3.*
PHP 7.*
Laravel 5.*
MySQL 5.*
Git
Wordpress
Affinity Designer
VS Code